Dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowieoraz poza terenem Gminy Mikołów

Numer ogłoszenia: 124656 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014