Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń wCentrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 86422 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014