Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 103276 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014