Zorganizowanie wyjazdów na potrzeby projektu SZANSA- Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum
Integracji Społecznej w Mikołowie