CIS PN-7/2014/UE Organizacja spotkania wielkanocnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.