Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleńwspółfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na rzecz 15 uczestnikówuczestniczekprojektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej wMikołowie.Numer ogłoszenia: 86254 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014