CIS PN-15/2013/EU  Przewóz uczestników projektu SZANSA- Punkt Konsultacyjnyoraz wsparcie w CIS w Mikołowie na trasie: siedziba CIS, ul. Kolejowa 2 do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 i z powrotem.

Numer ogłoszenia: 5630 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014