Sukcesywna dostawa maszyn, sprzętu i urządzeń mechanicznych, narzędzi ręcznych na potrzeby prac w terenie oraz odzieży ochronnej i środków czystości dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie