ZGL/DzZ/03/2014 Dostawa, wymiana oraz odczyt wodomierzy fabrycznie nowych zimnej i ciepłej wody z radiowym odczytem danych ok 3.800 szt (w tym 1140 c.c.w. i 2660 z.w.) w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie Numer ogłoszenia: 140301 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014