Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Część I Kurs Prawa jazdy kat. ”B”
Część II Szkolenie „Operator koparko-ładowarki-kl.III”
Część III Kurs drwala pilarza wraz z obsługą sprzętu ogrodniczego
Część IV Kurs „Ogrodnik terenów zielonych”
Część V Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin
Część VI Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin
Część VII Szkolenie „Minimum sanitarne”
Część VIII Kurs z zakresu obsługi kas fiskalnych

Numer ogłoszenia: 132560 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014