Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramachprojektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w MikołowieNumer ogłoszenia: 151868 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014