Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie z pożądanym okresem odpowiedzialności od 01.03.2014r. do 28.02.2015r.

Numer ogłoszenia: 13123 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014ZGL/KZP/02/2014