Modernizacja pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 2989 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014