WR-1/2014 Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 243062 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014