WR-10/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach instytutu ICT -  22 godziny zajęć w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie,