WR-3/2014 Świadczenia usług edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach katedry Humanistyki Kreatywnej  - 11 godzin zajęć w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, celem zamieszczenia w BIP - kategoria tryby nieprzetargowe.