Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 1B, administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
Numer ogłoszenia: 222879 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013