Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie dodatkowego wiercenia studni na głębokości od 65m ppt do 95 m ppt z wbudowaniem rury nadfiltrowej oraz zabudowaniem rury filtracyjnej wraz z opracowaniem dokumentacji w formie np. aneksu do zatwierdzonego projektu robót geologicznych i planu ruchu dla zadania z umowy podstawowej tj. Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 oznaczonego symbolem PN-3/2012
Numer ogłoszenia: 282734 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013