Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 1B.
Numer ogłoszenia: 358046 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013