Dostawa i konfiguracja Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi (SZOK) w Urzędzie Miasta Mikołów
Numer ogłoszenia: 178393 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013