Przygotowywanie, wydawanie i dowóz ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz przygotowanie cateringu i zapewnienie sali konferencyjnej z nagłośnieniem na potrzeby realizacji projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.