ZUK/DZP/2/2013   Przeprowadzenie akcji zima na terenie dróg i chodników
gminy Mikołów