Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 501066 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013