SP nr 3 PN 1/2013 Dostawa mięsa i wędlin dla Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie.

Numer ogłoszenia: 434140 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013