Sukcesywne świadczenie usług pocztowych obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w gabarycie A w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w latach 2013-2016

Numer ogłoszenia: 490462 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013