jest organizacja spotkania wigilijnego na potrzeby podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 490418 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013