Przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla 30 uczestników/czek projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 500930 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013