Druk miesięcznika Gazeta Mikołowska
Numer ogłoszenia: 447094 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013