MOPS PN-25/2013 Sukcesywna dostawa paliwa opałowego stałego na potrzeby podopiecznych Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 468442 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013