DDP  Dostawa mięsa i przetworów mięsnych na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 432296 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013