Dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich na potrzeby żywienia w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 428252 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013