MDK-PN-2/13  Transport drogowy w zakresie przewozu osób autokarami turystycznymi powyżej 40 osób na terenie kraju i zagranicy w 2014 r. - ogólna długość tras 11 500 km Transport drogowy w zakresie przewozu obrazów i sprzętu samochodem o ładowności do 3,5 tony na terenie kraju w 2014 r. - ogólna długość tras 500 km
Numer ogłoszenia: 467272 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013