PN-13/2013/UE Przewóz uczestników projektu SZANSA- Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w CIS w Mikołowie na trasie: siedziba CIS, ul. Kolejowa 2 do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 i z powrotem.

Numer ogłoszenia: 539988 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013