Modernizacja pustostanów komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 221451 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013