Dostawa pieców węglowych transportowych oraz materiałów budowlanych napotrzeby remontowe budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie prowadzone w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów

Numer ogłoszenia: 227755 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013