Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej , pieców węglowych transportowych oraz narzędzi na potrzeby remontowe budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie prowadzone w ramach projektu PARTNERSTWO na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów

Numer ogłoszenia: 206289 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013