Remont korytarza na parterze wraz z szatniami przy sali gimnastycznej oraz łazience na  I piętrze w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce, ul. Katowicka 122 polegający na wykonaniu robót  malarskich wg załączonej kolorystyce, wymianie stolarki drzwiowej oraz częściowej przeróbce ścianek działowych.

Numer ogłoszenia: 320530 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013

 

 

Mikołów, 26 sierpnia 2013

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Remont korytarza na parterze wraz z szatniami przy sali gimnastycznej oraz łazience na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce, ul. Katowicka 122 polegający na wykonaniu robót malarskich wg załączonej kolorystyce, wymianie stolarki drzwiowej oraz częściowej przeróbce ścianek działowych.

 

 

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont korytarza na parterze wraz z szatniami przy sali gimnastycznej oraz łazience na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce, ul. Katowicka 122 polegający na wykonaniu robót malarskich wg załączonej kolorystyce, wymianie stolarki drzwiowej oraz częściowej przeróbce ścianek działowych do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

 

 

Zakład Instalacyjno Remontowy „Zbyszko” Zbigniew Piecha

43-190 Mikołów,

ul. Jasna 138

cena oferty 50 780, 00 PLN

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.