Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa do szkół i na basen

Numer ogłoszenia: 302746 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013