Adaptacja części pomieszczeń sanitarnych na sklepik szkolny w Gimnazjum nr 1 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 20.

Numer ogłoszenia: 292004 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013