Wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi orazremontem kuchni, zmywalni i 3 pomieszczeń piętra w Przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka132.

Numer ogłoszenia: 252326 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013