Usunięcie szkody po zalaniu wraz z remontem korytarza parteru i wymianą instalacji elektrycznej na parterze starej części szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299 polegające na wymianie instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej w sali 3,4,5 oraz w korytarzu na parterze, wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymianie posadzki i malowaniu sali nr 5, wykonaniu sufitu podwieszonego i malowaniu korytarza parteru.

Numer ogłoszenia: 252466 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013