Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby mikołowskich placówek oświaty.

Numer ogłoszenia: 331758 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013