Miejski Dom Kultury w Mikołowie ogłasza konkurs ofertowy na sprzedaż napoi oraz piwa w czasie trwania imprezy plenerowej Dni Mikołowa, która odbędzie się w dniach 28-29.06.2013 na mikołowskim rynku.