ZSiPM PN 11/2013 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i podłączenie do miejskiej sieci budynków Przedszkola nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Mikołowie, ul. Zamkowa 1 wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej na terenie szkoły.

Numer ogłoszenia: 128768 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013