Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przedstawień teatralnych wraz z transportem dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

Numer ogłoszenia: 100648 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013