Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 57396 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013