PN-6/2013/UE/NWP Świadczenie usług logopedycznych w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 36294 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013