Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie z pożądanym okresem odpowiedzialności od 01.03.2013 r. do 28.02.2014 r.