Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oligofrenopedagoga w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskichprzedszkoli.

Numer ogłoszenia: 21360 - 2013; data zamieszczenia: 15.01.2013