Opracowanie dokumentacji technicznej na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynków Przedszkola nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Mikołowie, ul. Zamkowa 1.

Numer ogłoszenia: 67204 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013